• Program perantisan ekuin
    - mempelajari pengurusan dan penyelenggaraan kuda.
  • Program perantisan teknologi pemprosesan kayu
    - mengenali jenis kayu, kegunaan dan kualiti, penghasilan produk kayu serta teknologi pembuatan perabot.